EIA Energie Investerings Aftrek

EIA Energie Investerings Aftrek

EIA Energie Investerings Aftrek 561 491 Dalmolen

Met de aankoop van energiezuinige apparatuur kunt u aanspraak maken op een aanzienlijk belastingvoordeel.
Maak gebruik van de E.I.A.-regeling en bespaar fors op uw exploitatiekosten en jaarlijks op uw energierekening.

Dalmolen Horeca en grootkeukentechniek denkt mee over zaken als energiebesparing en de belasting van het milieu. In ons assortiment hebben wij apparatuur opgenomen met een zeer laag energieverbruik en een zo gering mogelijke invloed op het milieu.(HFK vrij).Voor u kan dit bij aanschaf van deze apparatuur leiden tot een aanzienlijk belastingvoordeel.

De apparaten die in aanmerking komen voor deze regeling:

 • Koel- en vrieskasten van GRAM
 • HR(hoogrendement) Frituurovens van Florigo
 • Combisteamers op gas van Eloma
 • Vaatwasmachines met warmte-terugwinning van Lamber

Doel
Het doel van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energie-besparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.
Uiteraard gelden er algemene voorwaarden voor het in aanmerking komen van de energie-investeringsaftrek.

De belangrijkste voorwaarden:

 • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden
 • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd)
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst
 • Indien nodig levert u het bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen 3 maanden na opdracht tot levering)
 • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen.

Koelkasten met een A of B label komen in aanmerking voor de EIA 2019.
Vrieskasten met een A, B of C label komen in aanmerking voor de EIA 2019.

Aanvragen
Voor het aanvragen van de EIA dient u een aanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).Via onderstaande link komt u op de juiste pagina terecht.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eia

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst.